“Olatuen bestealdean” seriea

” Ezagutzen dugun mundua bestelakoa da itsasotik ikusita.

Leku bera, egoera bera erabat ezberdina izan daiteke ikuspegiaren arabera.”